HELP Concordia – USA State Pathway Program

Đào tạo tại Học xá HELP Longlong

Mô tả chương trình

Chương trình này là một sự tuyển chọn kỹ lưỡng, giúp cho các bạn học sinh có thể nhập học tại một trường đại học ở Mỹ với tư cách là sinh viên năm thứ 2 sau khi đã hoàn thành một quá trình đào tạo học thuật (Khoá học Tiếng Anh + Khoá học Tổng quát) trong vòng một năm.

Học viên có nhiều chuyên ngành để lựa chọn sau khi kết thúc chương trình đào tạo tổng quát.

Đối tượng đào tạo

  • Học sinh Phổ thông trung học muốn tiếp nhân hệ thống giáo dục đào tạo tiên tiến từ Mỹ.
  • Sinh viên muốn thay đổi chuyển ngành, theo đuổi và phát triển sự nghiệp tại Mỹ.

*Học viên cần vượt qua bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh hoặc đạt mức điểm IELTs tương đương.

Tiến trình học tập

Bước 1 Bước 2 Bước 3
Enroll in 1+3 Pathway Program
Concordia Philippines Education Center
(10 months)
Transfer to the University
in the USA (1 year)
Achieve B.A Degree from USA
Complete the curriculum with:
– Practical English Writing I
– Practical English Writing II
– Classical Music
– Intro American Government
– Intro to Psychology
– Intro to Theory of Fine Arts
– US History
– Intro to Anthropology
– Topic in Communication Theories
– Understanding of Economics
HELP Academy IELTS Preparatory
A network of 24 universities in USA
Requirement:
Over 18 years old
High School Certification
IELTS 5.0 at least
Requirement:
Concordia Transcript for the 1st year.
IELTS 6.0 at least

Các trường đại học liên kết với chương trình

The University of Tennesse The University of Toledo Temple University Truman State University The University of Mississippi Northwest Missouri State University
North Dakota State University Winona State University Central Michigan University Minnesota State University University of Missouri-Kansas City St. Cloud State University
New Mexico State University Eastern Illinois University Georgia State University Middle Tennessee State University Georgia Southern University East Tennessee State University
Georgia Gollege Coastal Carolina University Kennesaw State University Georgia Gwinnett College Eastern Kentucky University Stephen F.Austin State University

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi !