Khóa học TOEIC

Mô tả chương trình

Chương trình TOEIC tại HELP English sẽ giúp các học viên làm quen với kỳ thi TOEIC đồng thời rèn luyện, phát triển kỹ năng làm bài và kiến thức cần thiết để giúp học viên đạt các mức điểm mong muốn. Chương trình được xây dựng cho các học viên từ mức điểm 350 cho tới trên 990.

Trong khóa học này, học viên sẽ học tập với một môi trường nghiêm khắc và nhiều áp lực được vận hành bởi hệ thống Sparta nguyên bản và phương pháp giảng dạy học thuật từ các giáo viên.

Học viên sẽ có 4 lớp học 1:1 với định hướng bài thi (Phát triển kỹ năng học thuật ở 4 kỹ năng) và 2 lớp học nhóm nhỏ tập trung vào việc thực hành các dạng bài thi Reading và Listening. Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.

Chương trình TOEIC phù hợp với các học viên mong muốn sử dụng Tiếng Anh trong môi trường công sở hoặc làm việc trong các công ty quốc tế.

Yêu cầu đầu vào

TOEIC Band Score: 350 trở lên.
ESL: Trình độ trung cấp trở lên.
Học viên được yêu cầu thực hiện phỏng vấn trước khi đăng ký học hoặc có điểm thi chính thức.

Thông tin chi tiết

Khóa học TOEIC Basic TOEIC Advanced
Học xá Clark và Longlong Longlong
Yêu cầu đầu vào 350 TOEIC 550 TOEIC
Giờ học Thời lượng học tập
(Bắt buộc 8H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc Lớp 1:1 TOEIC Listening (1H)
TOEIC Listening (1H)
TOEIC Reading (1H)
TOEIC Reading (1H)
TOEIC Listening (1H)
TOEIC Listening (1H)
TOEIC Reading (1H)
TOEIC Reading (1H)
Lớp nhóm IELTS Reading (1H) – Skill building
IELTS Listening (1H) – Skill building
IELTS Reading (1H) – Test practicing
IELTS Listening (1H) – Test practicing
Lớp đặc biệt Tùy chọn Lớp đặc biệt (1H)
※Học viên phải học một Lớp đặc biệt
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H)
(Tùy chỉnh theo Cấp độ học viên)
TOEFL Mocktest 2 tuần/ lần 1 tuần/ lần
Tùy chọn Lớp tùy chọn Tự học (2H)