Khóa học TOEIC

Mô tả chương trình

TOEIC là bài kiểm tra tiếng Anh được thiết kế đặc biệt để đo lường các kỹ năng tiếng Anh thường ngày của những người làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế hoặc dự định sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với người khác.

Chương trình TOEIC tại HELP được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về tiếng Anh và các kỹ năng thực hiện bài kiểm tra TOEIC bằng cách sử dụng các tài liệu cập nhật nhất. Học sinh không chỉ thực hành các tài liệu kiểm tra mà còn học tiếng Anh thực tế trong các tình huống mô phỏng khiến chương trình có một chút hương vị ESL. Chương trình được xây dựng cho các học viên từ mức điểm 350 cho tới trên 990.

Trong khóa học này, học viên sẽ học tập với một môi trường nghiêm khắc và nhiều áp lực được vận hành bởi hệ thống Sparta nguyên bản và phương pháp giảng dạy học thuật từ các giáo viên.

Học viên sẽ có 4 lớp học 1:1 với định hướng bài thi (Phát triển kỹ năng học thuật ở 2 kỹ năng Reading và Listening) và 2 lớp học nhóm nhỏ tập trung vào việc thực hành các dạng bài thi Reading và Listening. Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.

Chương trình TOEIC phù hợp với các học viên mong muốn sử dụng Tiếng Anh trong môi trường công sở hoặc làm việc trong các công ty quốc tế.

Yêu cầu đầu vào

TOEIC Band Score: 350 trở lên.
ESL: Trình độ trung cấp trở lên.  (Level 3)
Học viên được yêu cầu thực hiện phỏng vấn trước khi đăng ký học hoặc có điểm thi chính thức.

Thông tin chi tiết

Khóa học TOEIC Basic TOEIC Advanced
Học xá Clark và Longlong Longlong
Yêu cầu đầu vào 350 TOEIC 550 TOEIC
Giờ học Thời lượng học tập
(Bắt buộc 8H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc Lớp 1:1 TOEIC Listening (1H)
TOEIC Listening (1H)
TOEIC Reading (1H)
TOEIC Reading (1H)
TOEIC Listening (1H)
TOEIC Listening (1H)
TOEIC Reading (1H)
TOEIC Reading (1H)
Lớp nhóm TOEIC Reading (1H) – Skill building
TOEIC Listening (1H) – Skill building
TOEIC Reading (1H) – Test practicing
TOEIC Listening (1H) – Test practicing
Lớp đặc biệt Tùy chọn Lớp đặc biệt (1H)
※Học viên phải học một Lớp đặc biệt
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H)
(Tùy chỉnh theo Cấp độ học viên)
TOEIC Mocktest 2 tuần/ lần 1 tuần/ lần
Tùy chọn Lớp tùy chọn Tự học (2H)