Khóa học TOEFL

Mô tả chương trình

TOEFL được phát triển bởi America ETS, là một chứng chỉ để đánh giá năng lực Tiếng Anh tại cấp học Đại học đối với học viên không phải người bản ngữ trước khi học viên nhập học hoặc tốt nghiệp các trường ở Mỹ, Canada, Úc, Anh.

Chương trình TOEFL của HELP được thiết kế để trang bị cho học viên kỹ thuật làm bài và chiến thuật làm bài để đạt mức điểm mong muốn trong khi củng cố và thuần thục Tiếng Anh toàn diện thông qua giáo trình được chuyên biệt hóa. Được phát triển bởi đội ngũ đào tạo hàng đầu, chương trình đào tạo TOEFL tại HELP sẽ đảm bảo thành công của học viên. Chương trình được xây dựng cho các học viên từ mức điểm 20 cho tới trên 120.

Trong khóa học này, học viên sẽ học tập với một môi trường nghiêm khắc và nhiều áp lực được vận hành bởi hệ thống Sparta nguyên bản và phương pháp giảng dạy học thuật từ các giáo viên.

Học viên sẽ có 4 lớp học 1:1 với định hướng bài thi (Phát triển kỹ năng học thuật ở 4 kỹ năng) và 2 lớp học nhóm nhỏ tập trung vào việc thực hành các dạng bài thi Reading và Listening. Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.

Chương trình TOEFL phù hợp với các học viên mong muốn làm việc trong học tập các chương trình đào tạo chuyên sâu và bậc cao (sau đại học).

Phân loại trình độ:

Mô tả: Cấp độ này dành cho những học viên gặp khó khăn trong phát âm, trọng âm và ngữ điệu, vốn ngữ pháp hạn chế và những học viên không thể duy trì khả năng nói liên tục.

Yêu cầu đầu vào: 25 – 34 TOEFL hoặc tương đương / ESL Level 3

Nội dung học tập: Skill Building – Giai đoạn Xây dựng kỹ năng
Cấp độ này sẽ giúp củng cố sự tự tin cho học viên trong quá trình giao tiếp nói hoặc viết một chủ đề cơ bản nào đó bằng tiếng Anh.

  1. Phát triển khả năng nghe hiểu cơ bản và giúp học viên đưa ra ý tưởng cả bằng văn bản và giao tiếp bằng một ngôn ngữ mới.
  2. Mở rộng vốn từ vựng và kiến thức về cách diễn đạt bằng việc sử dụng các đoạn văn, bài giảng và hội thoại.
  3. Giúp học viên có được năng lực tiếp thu những kiến thức về tất cả các kỹ năng trong bài thi TOEFL iBT® thông qua các bài kiểm tra thực hành.

Mô tả: Đây là cấp độ cho những học viên có khả năng nghe nói cơ bản mặc dù vẫn có một số vấn đề về phát âm, ngữ điệu hoặc nhịp độ, sử dụng từ vựng hoặc ngữ pháp chưa chính xác và cách phát triển cũng như vốn hiểu biết chung về chủ đề có phần hạn chế.

Yêu cầu đầu vào: 35 – 59 TOEFL hoặc Vượt qua bài kiểm tra Skype.

Nội dung học tập: Developing Stage – Giai đoạn Phát triển Kỹ năng
Cấp độ Intermediate sẽ giúp học viên đã có thể tương tác với người khác trong các cuộc hội thoại thông thường và mở rộng các cuộc hội thoại.

  1. Mong muốn giúp học viên dễ dàng hơn khi sử dụng ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc câu và các cấu trúc chính phức tạp với sự trợ giúp của sách TOEFL Intermediate.
  2. Mong muốn củng cố các kỹ năng (ghi chú, POE, scan/skim) mà học viên đã đạt được ở cấp độ trước qua việc áp dụng trong những bài kiểm tra nhỏ trong sách học.

Mô tả: Cấp độ này tương đương với những học viên có trình độ cao với khả năng sử dụng tốt các cấu trúc cơ bản và phức tạp của tiếng Anh, hoặc với những học viên có thể đưa ra những liên hệ giữa các ý tưởng trong các yêu cầu cần thiết của TOEFL.

Yêu cầu đầu vào: 60 TOEFL trở lên hoặc tương đương – Học viên phải có điểm thi chính thức hoặc đạt bài phỏng vấn qua Skype.

Nội dung học tập: Mastery Stage – Giai đoạn Hoàn thiện Kỹ năng
Ở cấp độ cuối cùng của TOEFL, đây là những học viên được coi là có năng lực ngôn ngữ cao trong việc nói và viết bằng tiếng Anh.

  1. Tất cả những học viên ở cấp độ này sẽ được tiếp xúc với các tài liệu tương tự với Bài kiểm tra chính thức.
  2. Ở giai đoạn này, học viên sẽ được gợi ý những ý tưởng, phát triển mạnh hơn tư duy phản biện, đặc biệt là trong phần nói và viết qua chương trình giảng dạy.
  3. Học viên sẽ được yêu cầu làm mock-test trong thời gian giới hạn để giúp  học viên sẵn sàng hơn khi tham gia bài thi chính thức.

Thông tin chi tiết

Khóa học TOEFL Beginner TOEFL Intermediate TOEFL Advanced
Học xá Clark và Longlong Longlong
Yêu cầu đầu vào 25 TOEFL 35 TOEFL 60 TOEFL
Giờ học Thời lượng học tập
(Bắt buộc 8H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc Lớp 1:1 TOEFL Listening (1H)
TOEFL Speaking (1H)
TOEFL Reading (1H)
TOEFL Writing (1H)
TOEFL Listening (1H)
TOEFL Speaking (1H)
TOEFL Reading (1H)
TOEFL Writing (1H)
TOEFL Listening (1H)
TOEFL Speaking (1H)
TOEFL Reading (1H)
TOEFL Writing (1H)
Lớp nhóm TOEFL Reading (1H) – Skill Building
TOEFL Listening (1H) – Skill Building
TOEFL Reading (1H) – Test Building
TOEFL Listening (1H) – Test Building
TOEFL Reading (1H) – Test Mastery
TOEFL Listening (1H) – Test Mastery
Lớp đặc biệt Tùy chọn Lớp đặc biệt (1H)
※Học viên phải học một Lớp đặc biệt
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H)
(Tùy chỉnh theo Cấp độ học viên)
TOEFL Mocktest 2 tuần/ lần 1 tuần/ lần
Tùy chọn Lớp tùy chọn Tự học (2H)