Khóa học TOEFL

Mô tả chương trình

TOEFL được phát triển bởi America ETS, là một chứng chỉ để đánh giá năng lực Tiếng Anh tại cấp học Đại học đối với học viên không phải người bản ngữ trước khi học viên nhập học hoặc tốt nghiệp các trường ở Mỹ, Canada, Úc, Anh.

Chương trình TOEFL của HELP được thiết kế để trang bị cho học viên kỹ thuật làm bài và chiến thuật làm bài để đạt mức điểm mong muốn trong khi củng cố và thuần thục Tiếng Anh toàn diện thông qua giáo trình được chuyên biệt hóa. Được phát triển bởi đội ngũ đào tạo hàng đầu, chương trình đào tạo TOEFL tại HELP sẽ đảm bảo thành công của học viên. Chương trình được xây dựng cho các học viên từ mức điểm 20 cho tới trên 120.

Trong khóa học này, học viên sẽ học tập với một môi trường nghiêm khắc và nhiều áp lực được vận hành bởi hệ thống Sparta nguyên bản và phương pháp giảng dạy học thuật từ các giáo viên.

Học viên sẽ có 4 lớp học 1:1 với định hướng bài thi (Phát triển kỹ năng học thuật ở 4 kỹ năng) và 2 lớp học nhóm nhỏ tập trung vào việc thực hành các dạng bài thi Reading và Listening. Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.

Chương trình TOEFL phù hợp với các học viên mong muốn làm việc trong học tập các chương trình đào tạo chuyên sâu và bậc cao (sau đại học).

Yêu cầu đầu vào

TOEFL Band Score: 20 trở lên.
ESL: Trình độ trung cấp trở lên. (Level 3)
Học viên được yêu cầu thực hiện phỏng vấn trước khi đăng ký học hoặc có bảng điểm thi chính thức.

Thông tin chi tiết

Khóa học TOEFL Basic TOEFL Advanced
Học xá Clark và Longlong Longlong
Yêu cầu đầu vào 20 TOEFL 55 TOEFL
Giờ học Thời lượng học tập
(Bắt buộc 8H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc Lớp 1:1 TOEFL Speaking (1H)
TOEFL Listening (1H)
TOEFL Reading (1H)
TOEFL Writing (1H)
TOEFL Speaking (1H)
TOEFL Listening (1H)
TOEFL Reading (1H)
TOEFL Writing (1H)
Lớp nhóm TOEFL Reading (1H) – Skill building
TOEFL Listening (1H) – Skill building
TOEFL Reading (1H) – Test practicing
TOEFL Listening (1H) – Test practicing
Lớp đặc biệt Tùy chọn Lớp đặc biệt (1H)
※Học viên phải học một Lớp đặc biệt
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H)
(Tùy chỉnh theo Cấp độ học viên)
TOEFL Mocktest 2 tuần/ lần 1 tuần/ lần
Tùy chọn Lớp tùy chọn Tự học (2H)