Online TESOL

Mô tả chương trình

Chương trình Online TESOL được thiết kế cho các đối tượng học viên mong muốn trở thành những nhà giáo dục trong các trường danh tiếng hoặc tại các trung tâm đào tạo ESL tại địa phương hoặc quốc tế.

Trong khóa học này, cùng với hệ thống Sparta và học viên sẽ học tập chương trình với cách thức tiếp cận giảng dạy chất lượng cao. Cùng với văn bằng quốc tế được công nhận, chương trình sẽ mở ra cơ hội trở thành giáo viên cho các học viên.

Hàng ngày, học viên sẽ có từ 4-5 lớp học cá nhân được sắp xếp với 3-4 lớp học về ESL và 1 lớp học về TESOL. Với lớp học ESL, học viên sẽ học các kiến thức liên quan đến ESL và thực hành trong 2 lớp học nhóm, với lớp TESOL, học viên sẽ học tập với giảng viên trong 1 lớp học đặc biệt và dành 1 giờ để học qua bài giảng Online. Các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.

Cấp độ đào tạo

High Intermediate – High Advance (Cấp độ 6 – 9)

Thông tin chi tiết

Khóa học TESOL TESOL Intensive
Học xá Clark và Longlong
Thời lượng khóa học Thời lượng học tập
(Bắt buộc 8H + Tùy chọn 2H)
Thời lượng học tập
(Bắt buộc 9H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc Lớp 1:1 Speaking (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
TESOL training (1H)
Speaking (1H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
TESOL training (1H)
Lớp nhóm Giao tiếp theo tình huống (1H)
Phát âm (1H)
Lớp đặc biệt Lớp đặc biệt tùy chọn (2H)
※Học viên bắt buộc học 1 lớp
Giờ Tự học Tự học (2H)
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H)