HELP Concordia – Singapore Program

Đào tạo tại Học xá HELP Longlong

Mô tả chương trình

Chương trình Chuyển tiếp Singapore mang đến cho học viên cơ hội đạt bằng cử nhân từ các trường Đại học danh tiếng của Singapore hoặc hàng đầu của Anh chỉ trong 1 năm và 10 tháng. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và đào tạo Tiếng Anh tại HELP-Concordia (10 tháng) học viên sẽ chuyển tiếp sang Singapore để hoàn thành chương trình đào tạo, với chuyên sâu vào các trường đại học về Thiết kế, Nghệ thuật, Thời trang và Quản trị.

Đối tượng đào tạo

  • Học sinh Phổ thông trung học muốn tiếp nhân hệ thống giáo dục đào tạo tiên tiến từ Singapore.
  • Sinh viên, người đi làm muốn thay đổi chuyên ngành, mong muốn làm việc trong các ngành về thiết kế, đồ họa, thời trang, quản trị.
  • Người đi làm muốn nâng cao kiến thức về chuyên môn về thiết kế, đồ họa, thời trang và quản trị để phát triển sự nghiệp xa hơn.

*Học viên cần vượt qua bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh hoặc đạt mức điểm IELTs tương đương.

Tiến trình học tập

Bước 1 Bước 2 Bước 3
Enroll in 1+1 Pathway Program
Concordia Philippines Education Center
(10 months)
Transfer to Singapore Private University
(1 year)
Achieve B.A Degree from UK / Australia
Diploma in Business Management
Higher Diploma in Business Management
HELP Academy IELTS Preparatory
PSB Academy
KAPLAN High Education Institute
MDIS
SIM Global Education
MAGEs
SDH Institute
LASALLE College of the Arts
SP Jain Management School
Requirement:
Over 18 years old
High School Certification
IELTS 5.0 at least
Requirement:
Concordia Diploma & Higher Diploma
in Business Management

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi !