IELTS

Tổng quan:

IELTS là một kỳ thi năng lực Tiếng Anh được công nhận toàn cầu được phát triển bởi University of Cambridge ESOL Examinations, the British Council và IDP (IELTS Australia).

Chương trình IELTS tại HELP English sẽ giúp các học viên làm quen với kỳ thi IELTS đồng thời rèn luyện, phát triển kỹ năng làm bài và kiến thức cần thiết để giúp học viên đạt các mức điểm mong muốn. Chương trình được xây dựng cho các học viên từ mức điểm 2.5 cho tới trên 7.0.

Trong khóa học này, học viên sẽ học tập với một môi trường nghiêm khắc và nhiều áp lực được vận hành bởi hệ thống Sparta nguyên bản và phương pháp giảng dạy học thuật từ các giáo viên.

Chương trình IELTS phù hợp với các học viên mong muốn làm việc trong các công ty đa quốc gia, nhập cư hoặc du học tại các quốc gia sử dụng Tiếng Anh.

HELP cũng là trung tâm khảo thí chính thức được ủy quyền tổ chức kỳ thi IELTS IDP.

Phân loại trình độ:

Mô tả: Khóa học phù hợp cho người dùng ngôn ngữ sơ cấp, tức những người có khả năng giao tiếp trong các tình huống thường xuyên xảy ra trong ngày– sử dụng một số mẫu câu, từ vựng ở mức cơ bản.

 1. Học viên có thể hiểu các câu và cách diễn đạt được sử dụng thường xuyên liên quan đến các lĩnh vực mà học viên đã quen thuộc và có kinh nghiệm (ví dụ thông tin cá nhân và gia đình rất cơ bản, mua sắm, địa điểm yêu thích, việc làm …).
 2. Học viên có thể giao tiếp trong các công việc đơn giản, hàng ngày thường chỉ cần sử dụng một vài thông tin về các vấn đề quen thuộc và thường xuyên.
 3. Học viên có thể mô tả sơ lược, đơn giản các khía cạnh của quá khứ, môi trường và các vấn đề liên quan đến nhu cầu trước mắt.

Yêu cầu đầu vào: 2.5 – 4.0 IELTS hoặc tương đương / ESL Level 3
Nội dung học tập: Skill Building – Giai đoạn Xây dựng kỹ năng

 1. Xây dựng từ vựng và ngôn ngữ.
 2. Xây dựng kĩ năng.
 3. Tìm hiểu bài thi IELTS.
 4. Bắt đâu rèn luyện với các cách làm bài thi cơ bản.
 5. Thực hành làm đề thi.
 6. Tiếp nhận sửa lỗi và góp ý của giáo viên.

Mô tả: Khóa học phù hợp cho người dùng ngôn ngữ trung cấp. Tương ứng với những người sử dụng ngôn ngữ độc lập, tức những người có sự lưu loát nhất định để giao tiếp người nước ngoài.

 1. Học viên có thể hiểu các ý chính của văn bản phức tạp; Các chủ đề cụ thể và trừu tượng bao gồm các cuộc thảo luận mang các kiến thức chuyên môn.
 2. Học viên có thể tương tác với một mức độ lưu loát nhất định và có thể thực hiện giao tiếp tự phát với người nước ngoài, mặc dù cuộc hội thoại chưa trôi chảy.
 3. Học viên có thể tạo ra văn bản rõ ràng, chi tiết về một loạt các chủ đề và giải thích quan điểm về một vấn đề thời sự bằng việc đưa ra những ưu điểm và nhược điểm của các lựa chọn khác nhau.

Yêu cầu đầu vào: 4.0 – 5.5 hoặc tương đương – Học viên phải có điểm thi chính thức hoặc đạt bài phỏng vấn qua Skype.
Nội dung học tập: Developing Stage – Giai đoạn Phát triển Kỹ năng

 1. Phát triển, mở rộng từ vựng và ngôn ngữ.
 2. Phát triển, mở rộng kỹ năng.
 3. Làm quen với dạng đề kiểm tra.
 4. Trau chuốt cách làm bài.
 5. Các bài kiểm tra nhỏ.
 6. Tiếp nhận sửa lỗi và góp ý của giáo viên.
 7. Giới thiệu về chiến lược làm bài.

Mô tả: Khóa học phù hợp cho người dùng ngôn ngữ cao cấp. Tương ứng với những người sử dụng thành thạo ngôn ngữ, tức những người có thể thực hiện các cuộc hội thoại phức tạp liên quan đến công việc và học tập.

 1. Học viên có thể hiểu một loạt các văn bản với độ khó cao, cấu trúc và từ vựng phức tạp và nhận ra ý nghĩa ngầm trong chúng.
 2. Học viên có thể thể hiện một cách trôi chảy và tự nhiên mà không cần dừng lại để tìm kiếm luận điểm cho ý kiến đang trình bày.
 3. Học viên có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả cho các mục đích xã hội, học tập và nghiên cứu. Học viên có thể tạo ra văn bản rõ ràng, có cấu trúc tốt, chi tiết về các chủ đề phức tạp.

Yêu cầu đầu vào: 5.5 trở lên hoặc tương đương  – Học viên phải có điểm thi chính thức hoặc đạt bài phỏng vấn qua Skype.
Nội dung học tập: Mastery Stage – Giai đoạn Hoàn thiện Kỹ năng

 1. Nắm vững, sử dụng tốt từ vựng và ngôn ngữ.
 2. Làm chủ kỹ năng làm bài.
 3. Thành thạo cấu trúc đề thi.
 4. Nắm vững các cách làm bài.
 5. Luyện tập các bài thi hoàn chỉnh.
 6. Tiếp nhận sửa lỗi và khuyến nghị của giáo viên.
 7. Ứng dụng hiệu quả và làm chủ chiến lược làm bài.

Thông tin chi tiết:

Khóa học IELTS Beginner IELTS Intermediate IELTS Advanced
Học xá Clark và Longlong Longlong
Yêu cầu đầu vào 2.5 IELTS 4.0 IELTS 5.5 IELTS
Giờ học Thời lượng học tập
(Bắt buộc 8H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc Lớp 1:1
(4 lớp)
Speaking
Reading
Writing – Task 1
Writing – Task 2
Speaking – Part 1 & 2
Speaking – Part 3
Writing – Task 1
Writing – Task 2
Speaking – Part 1 & 2
Speaking – Part 3
Writing – Task 1
Writing – Task 2
Lớp nhóm
(2 lớp)
Listening – Skill Building
Listening – Skill Building
Reading – Skill Developing
Listening – Skill Developing
Reading – Skill Mastering
Listening – Skill Mastering
Lớp đặc biệt Tùy chọn Lớp đặc biệt
※Học viên phải học 1 Lớp đặc biệt
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra
(Tùy chỉnh theo Cấp độ học viên)
IELTS Mocktest 2 tuần/ lần 2 tuần/ lần 1 tuần/ lần
Tùy chọn Lớp tùy chọn Tự học (2H)