IELTS Guaranteed 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0

Vì sao lựa chọn IELTS đảm bảo đầu ra tại HELP?

 • Kì thi IELTS chính thức được tổ chức tại Học xá Longlong (Tầng 7).
 • Học viên được yêu cầu thực hiện bài kiểm tra hàng tuần trong địa điểm thi chính thức.
 • Tài liệu giảng dạy đa dạng với hơn 7 năm đào tạo IELTS đảm bảo đầu ra.

Lợi ích khi học tập chương trình

Những lợi ích học viên sẽ nhận được khi đăng ký khóa học này:

 • Nếu học viên không đạt được kết quả đầu ra như đã đảm bảo, học viên sẽ được học tiếp chương trình theo đơn vị mỗi 4 tuần tới khi đạt được mức điểm.
 • Nếu học viên không đạt được kết quả đầu ra như đã đảm bảo, học viên sẽ được miễn phí thi IELTS cho lần thi tiếp theo.

Lựa chọn học tập

Khóa Khóa đảm bảo 5.5 Khóa đảm bảo 6.0 Khóa đảm bảo 6.5 Khóa đảm bảo 7.0
Yêu cầu Đạt bài kiểm tra đầu vào Đạt bài kiểm tra đầu vào IELTS 6.0 Official Score IELTS 6.5 Official Score
Thời lượng 12 tuần liên tiếp 12 tuần liên tiếp 12 tuần liên tiếp 12 tuần liên tiếp

Chi tiết chương trình

Thời gian Hoạt động Mô tả
6:30-8:00 Bữa sáng Ăn sáng tại nhà ăn
8:00-8:45 Giờ tự học Giờ tự học của học viên
8:55-9:40 Lớp học 1:1 IELTS Writing – Task 1
9:50-10:35 Lớp học 1:1 IELTS Speaking – Task 1 & 2
10:45-11:30 Giờ tự học Giờ tự học của học viên
11:30-12:15 Bữa trưa Ăn trưa tại nhà ăn
12:30-13:15 Lớp học 1:1 IELTS Speaking – Task 3
13:25-14:10 Lớp học nhóm IELTS Reading – Group Class
14:20-15:05 Giờ tự học Giờ tự học của học viên
15:15-16:00 Lớp học 1:1 IELTS Writing – Task 2
16:10-16:55 Lớp học nhóm IELTS Listening – Group Class
17:00-18:30 Bữa tối Ăn tối tại nhà ăn
17:05-17:50 Lớp học đặc biệt/Giờ tự học Học viên bắt buộc học 1 lớp đặc biệt.
18:20-19:05 Lớp học đặc biệt/Giờ tự học
20:00-20:30 Kiểm tra từ vựng Kiểm tra từ vựng.
20:30-23:30 Giờ tự học bắt buộc Giờ tự học bắt buộc với giáo viên

* Thứ 7 hàng tuần, 9:00 AM, thi thử IELTS.

Các lớp đặc biệt tại HELP Longlong

Thời gian Lớp đặc biệt Giáo viên Mô tả Ngày
17:00 – 17:45
18:15 – 19:00
Rhetoric’s of Writing Florence Củng cố nền tảng kỹ năng Viết Học thuật Mon – Thu
Pronunciation Tero Học cách diễn đạt tiếng Anh đúng cách Mon – Thu
IELTS Grammar Essensials E.J Các dạng ngữ pháp thường gặp Mon – Thu

Điều kiện của Khóa học IELTS đảm bảo

 • Học viên chỉ được vắng mặt tối đa 2 lớp học hoặc 6 lần muộn học (ít hơn 5 phút) trong toàn bộ thời gian học, áp dụng cho tất cả các lớp học.
 • Học viên phải tham gia đầy đủ kiểm tra từ vựng và bài thi thử hàng tuần (gồm cả thi nói).
 • Nếu điểm thi thử vào cuối tuần của học viên thấp hơn điểm đầu vào 3 lần, học viên bị loại khỏi Chương trình đảm bảo.
 • Học viên chỉ được vi phạm quy định sử dụng tiếng mẹ đẻ (EOP) tối đa 2 lần trong toàn bộ thời gian học.
 • Học viên phải tham gia ít nhất 1 lớp học đặc biệt và tham gia vào giờ tự học.
 • Học viên không được vi phạm bất cứ quy định nào tại HELP.

Không thỏa mãn một trong các điều kiện trên, yêu cầu đảm bảo đầu ra bị hủy bỏ. Trong trường hợp này, học viên sẽ bị chuyển xuống học khóa học IELTS và không hoàn lại tiền học chênh lệch giữa hai khóa học.

Điều kiện áp dụng quy định đảm bảo

Trong trường hợp học viên không đạt được mức điểm đảm bảo sau 12 tuần, học viên sẽ được tiếp tục học tiếp chương trình với mỗi đơn vị 4 tuần cho tới khi đạt được mức điểm đảm bảo:

 • Phí ký túc xá, điện nước và gia hạn visa sẽ được thanh toán bởi học viên.
 • Phí học tập sẽ được miễn.
 • Học viên được thi miễn phí kì thi IELTS tiếp theo.

*Nếu học viên không thực hiện kỳ thi IELTS trong thời gian được gia hạn học tập, sau khi kết thúc 4 tuần học, học viên sẽ được coi là đã hoàn thành chương trình và sẽ không được hưởng điều kiện đảm bảo.
*Trong thời gian học tập gia hạn, nếu học viên phi phạm điều kiện đảm bảo, học viên sẽ được chuyển xuống khóa học IELTS.

Ví dụ
– Học viên A tham dự khóa học IELTS Guarantee 5.5 trong 12 tuần. Tại tuần thứ 10, học viên thực hiện kỳ thi IELTS (phí thi được thanh toán bởi học viên) và tại tuần thứ 12, học viên biết kết quả. Kết quả đạt được thấp hơn mức điểm đảm bảo.
– Học viên A sẽ được học miễn phí tiền học 4 tuần tiếp theo (từ tuần 13-16 ngay kế tiếp tuần 12), tại tuần thứ 14, học viên phải thực hiện kỳ thi IELTS (miễn phí). Tại tuần thứ 16, học viên sẽ biết kết quả, nếu đạt mức điểm, học viên sẽ tốt nghiệp. Với trường hợp tiếp tục không đạt kết quả, học viên sẽ được học tiếp tục 4 tuần tiếp theo.