IELTS Đảm bảo 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0

Lợi ích khi học tập chương trình:

Những lợi ích học viên sẽ nhận được khi đăng ký khóa học này:

 • Tham gia Kì thi IELTS chính thức được tổ chức tại Học xá Longlong (Tầng 7).
 • Học viên được yêu cầu thực hiện bài kiểm tra hàng tuần trong địa điểm thi chính thức.
 • Tài liệu giảng dạy đa dạng với hơn 7 năm đào tạo IELTS đảm bảo đầu ra.
 • Nếu học viên không đạt được kết quả đầu ra như đã đảm bảo, học viên sẽ được học tiếp chương trình theo đơn vị mỗi 4 tuần tới khi đạt được mức điểm.
 • Nếu học viên không đạt được kết quả đầu ra như đã đảm bảo, học viên sẽ được miễn phí thi IELTS cho lần thi tiếp theo.

Lựa chọn học tập:

Khóa học IELTS Đảm bảo 5.5 IELTS Đảm bảo 6.0 IELTS Đảm bảo 6.5 IELTS Đảm bảo 7.0
Yêu cầu Đạt bài kiểm tra đầu vào Đạt bài kiểm tra đầu vào IELTS 6.0 Official Score IELTS 6.5 Official Score
Thời lượng 12 tuần liên tiếp 12 tuần liên tiếp 12 tuần liên tiếp 12 tuần liên tiếp

Chi tiết chương trình:

Thời gian Hoạt động Mô tả Yêu cầu
6:30-8:00 Bữa sáng Ăn sáng tại nhà ăn
8:00-8:45 Giờ tự học Giờ tự học Ôn lại và chuẩn bị
8:55-9:40 Lớp học 1:1 IELTS Writing – Task 1 Bắt buộc
9:50-10:35 Lớp học 1:1 IELTS Speaking – Task 1 & 2 Bắt buộc
10:45-11:30 Giờ tự học Giờ tự học của học viên Ôn lại và chuẩn bị
11:30-12:15 Bữa trưa Ăn trưa tại nhà ăn
12:30-13:15 Lớp học 1:1 IELTS Speaking – Task 3 Bắt buộc
13:25-14:10 Lớp học nhóm IELTS Reading – Group Class Bắt buộc
14:20-15:05 Giờ tự học Giờ tự học của học viên Ôn lại và chuẩn bị
15:15-16:00 Lớp học 1:1 IELTS Writing – Task 2 Bắt buộc
16:10-16:55 Lớp học nhóm IELTS Listening – Group Class Bắt buộc
17:00-18:30 Bữa tối Ăn tối tại nhà ăn
17:05-17:50 Lớp học đặc biệt/ Giờ tự học Lớp học theo các chủ đề. Bắt buộc
18:20-19:05 Lớp học đặc biệt/ Giờ tự học
20:00-20:30 Kiểm tra từ vựng Kiểm tra từ vựng. Bắt buộc
20:30-23:30 Giờ tự học bắt buộc Giờ tự học bắt buộc Bắt buộc

* Thứ 7 hàng tuần, 9:00 AM, thi thử IELTS.

Các lớp đặc biệt tại HELP Longlong:

Thời gian Lớp đặc biệt Giáo viên Mô tả Ngày
17:00 – 17:45
18:15 – 19:00
Rhetoric’s of Writing Florence Củng cố nền tảng kỹ năng Viết Học thuật Mon – Thu
Pronunciation Tero Học cách diễn đạt tiếng Anh đúng cách Mon – Thu
IELTS Grammar Essensials E.J Các dạng ngữ pháp thường gặp Mon – Thu

Điều kiện của Khóa học IELTS đảm bảo:

 • Học viên chỉ được vắng mặt tối đa 2 lớp học hoặc 6 lần muộn học (ít hơn 5 phút) trong toàn bộ thời gian học, áp dụng cho tất cả các lớp học.
 • Học viên phải tham gia đầy đủ kiểm tra từ vựng và bài thi thử hàng tuần (gồm cả thi nói).
 • Nếu điểm thi thử vào cuối tuần của học viên thấp hơn điểm đầu vào 3 lần, học viên bị loại khỏi Chương trình đảm bảo.
 • Học viên chỉ được vi phạm quy định sử dụng tiếng mẹ đẻ (EOP) tối đa 2 lần trong toàn bộ thời gian học.
 • Học viên phải tham gia ít nhất 1 lớp học đặc biệt và tham gia vào giờ tự học.
 • Học viên không được vi phạm bất cứ quy định nào tại HELP.

Không thỏa mãn một trong các điều kiện trên, yêu cầu đảm bảo đầu ra bị hủy bỏ. Trong trường hợp này, học viên sẽ bị chuyển xuống học khóa học IELTS và không hoàn lại tiền học chênh lệch giữa hai khóa học.

Điều kiện áp dụng quy định đảm bảo:

Trong trường hợp học viên không đạt được mức điểm đảm bảo sau 12 tuần, học viên sẽ được tiếp tục học tiếp chương trình với mỗi đơn vị 4 tuần cho tới khi đạt được mức điểm đảm bảo:

 • Phí ký túc xá, điện nước và gia hạn visa sẽ được thanh toán bởi học viên.
 • Phí học tập sẽ được miễn.
 • Học viên được thi miễn phí kì thi IELTS tiếp theo.

*Nếu học viên không thực hiện kỳ thi IELTS trong thời gian được gia hạn học tập, sau khi kết thúc 4 tuần học, học viên sẽ được coi là đã hoàn thành chương trình và sẽ không được hưởng điều kiện đảm bảo.
*Trong thời gian học tập gia hạn, nếu học viên phi phạm điều kiện đảm bảo, học viên sẽ được chuyển xuống khóa học IELTS.

Ví dụ
– Học viên A tham dự khóa học IELTS Guarantee 5.5 trong 12 tuần. Tại tuần thứ 10, học viên thực hiện kỳ thi IELTS (phí thi được thanh toán bởi học viên) và tại tuần thứ 12, học viên biết kết quả. Kết quả đạt được thấp hơn mức điểm đảm bảo.
– Học viên A sẽ được học miễn phí tiền học 4 tuần tiếp theo (từ tuần 13-16 ngay kế tiếp tuần 12), tại tuần thứ 14, học viên phải thực hiện kỳ thi IELTS (miễn phí). Tại tuần thứ 16, học viên sẽ biết kết quả, nếu đạt mức điểm, học viên sẽ tốt nghiệp. Với trường hợp tiếp tục không đạt kết quả, học viên sẽ được học tiếp tục 4 tuần tiếp theo.

Thông tin nhập học:

Bảng học phí:
Học phí 12 tuần Phòng 4 Phòng 3 Phòng 2
IELTS Đảm bảo 5.5 $ 4380 $ 4620 $ 4920
IELTS Đảm bảo 6.0 $ 4380 $ 4620 $ 4920
IELTS Đảm bảo 6.5 $ 4740 $ 4980 $ 5280
IELTS Đảm bảo 7.0 $ 5340 $ 5580 $ 5880

Đơn vi tiền tệ: USD

Chi phí địa phương:
Chi phí Visa SSP ACR-I Utilities Deposit PickUp ID Card Tổng
12 tuần 8,150 6,300 3,300 6,000 3,000 2,500 100 29,350

Đơn vị tiền tệ: Peso ; Tỉ giá quy đổi: 50Peso = 1USD

Chú giải:
– ACR-I: Thẻ cư trú cho người nước ngoài, có giá trị trong vòng 1 năm.
– SSP: Giấy phép học tập đặc biệt, phục vụ cho việc học tiếng Anh, có giá trị trong 6 tháng.
– CRTV: Giấy phép cư trú dài hạn cho người nước ngoài cư trú hơn 6 tháng (Phụ phí: 1410peso).
– ECC: Giấy phép xuất cảnh cho người nước ngoài cư trú hơn 6 tháng (Phụ phí 500peso).
– Utilities: Chi phí điện nước hàng tháng.
– Book purchasing: Tiền mua sách lần đầu.
– Pick up fee: Phí đón học viên tại sân bay. (50$ với đón theo lịch của trường)

Các chi phí chưa bao gồm:
– Phí đăng ký học (Registration fee): $100
– Phí Thi IELTS Chính thức: $220 ~ 11,000Peso

Chú ý:
-Các chi phí có thể thay đổi tùy theo quy định của chính phủ Philippines.

Lịch nhập học:

Ngày nhập học Ngày tốt nghiệp Lịch trình thi
Tuần 9-10 Ngày thi IELTS Địa điểm
11-Nov 31-Jan 17-Jan 18-Jan-2020 Longlong
9-Dec 28-Feb 14-Feb 13-Feb-2020
23-Dec 13-Mar 28-Feb 22-Feb-2020
20-Jan 10-Apr 27-Mar 21-Mar-2020 Longlong
17-Feb 8-May 24-Apr 18-Apr-2020 Longlong
2-Mar 22-May 8-May 30-Apr-2019
16-Mar 5-Jun 22-May 16-May-2019
30-Mar 19-Jun 5-Jun 30-May-2019 Longlong
13-Apr 3-Jul 19-Jun 20-Jun-2019