Lịch khai giảng tại HELP English

Dưới đây là thông tin về lịch nhập học của HELP English năm 2020.
* Ngày nhập học là ngày bắt đầu các hoạt động tại trường.
* Lịch đón là ngày trường tổ chức dịch vụ đón học viên theo nhóm.
* Lịch nghỉ lễ là lịch nghỉ lễ của chính phủ Philippines, lịch nghỉ lễ này là dự kiến và có thể được thay đổi.

Tháng Ngày nhập học Ngày đón Lịch nghỉ lễ
Tháng 11/2019 Nov 11 – Nov 25 Nov 10 – Nov 24 Nov 1
Tháng 12/2019 Dec 9 – Dec 23 Dec 8 – Dec 22 Dec 24, 25, 30, 31
Tháng 1/2020 Jan 6 – Jan 20 Jan 5 – Jan 19 Jan 1, 25
Tháng 2/2020 Feb 3 – Feb 17 Feb 2 – Feb 16 Feb 5
Tháng 3/2020 Mar 2 – Mar 16 – Mar 30 Mar 1 – Mar 15 – Mar 29
Tháng 4/2020 Apr 13 – Apr 27 Apr 12 – Apr 26 Apr 9, 10
Tháng 5/2020 May 11 – May 25 May 10 – May 24 May 1
Tháng 6/2020 Jun 8 – Jun 22 Jun 7 – Jun 21 Jun 5, 12
Tháng 7/2020 Jul 6 – Jul 20 Jul 5 – Jul 19 Jul 31
Tháng 8/2020 Aug 3 – Aug 17 – Aug 31 Aug 2 – Aug 16 – Aug 30 Aug 21
Tháng 9/2020 Sep 14 – Sep 28 Sep 13 – Sep 27 Sep 3
Tháng 10/2020 Oct 12 – Oct 26 Oct 11 – Oct 25
Tháng 11/2020 Nov 9 – Nov 23 Nov 8 – Nov 22 Nov 1, 30
Tháng 12/2020 Dec 7 – Dec 21 Dec 6 – Dec 20 Dec 25, 30, 31