Lịch khai giảng tại HELP English

Dưới đây là thông tin về lịch nhập học của HELP English năm 2021.
* Ngày nhập học là ngày bắt đầu các hoạt động tại trường.
* Lịch đón là ngày trường tổ chức dịch vụ đón học viên theo nhóm.
* Lịch nghỉ lễ là lịch nghỉ lễ của chính phủ Philippines, lịch nghỉ lễ này là dự kiến và có thể được thay đổi.

Tháng Ngày nhập học Ngày đón Lịch nghỉ lễ
Tháng 11/2020 Nov 9 – Nov 23 Nov 8 – Nov 22 Nov 1, 30
Tháng 12/2020 Dec 7 – Dec 21 Dec 6 – Dec 20 Dec 25, 30, 31
Tháng 1/2021 Jan 4 – Jan 18 Jan 3 – Jan 17 Jan 1, 25
Tháng 2/2021 Feb 1 – Feb 15 Jan 31 – Feb 14 Feb 12, 25
Tháng 3/2021 Mar 1 – Mar 15 – Mar 29 Feb 28 – Mar 14 – Mar 28
Tháng 4/2021 Apr 12 – Apr 26 Apr 11 – Apr 25 Apr 1, 2, 9, 10
Tháng 5/2021 May 10 – May 24 May 9 – May 23 May 1, 13
Tháng 6/2021 Jun 7 – Jun 21 Jun 6 – Jun 20 Jun 12
Tháng 7/2021 Jul 5 – Jul 19 Jul 4 – Jul 18 Jul 20
Tháng 8/2021 Aug 2 – Aug 16 – Aug 30 Aug 1 – Aug 15 – Aug 29 Aug 21
Tháng 9/2021 Sep 13 – Sep 27 Sep 12 – Sep 26 Sep 3
Tháng 10/2021 Oct 11 – Oct 25 Oct 10 – Oct 24
Tháng 11/2021 Nov 8 – Nov 22 Nov 7 – Nov 21 Nov 1, 2, 30
Tháng 12/2021 Dec 6 – Dec 20 Dec 5 – Dec 19 Dec 25, 30, 31