ESL / ESL Intensive

Mô tả chương trình

Học viên ở mọi trình độ (Sơ cấp – Cao cấp) đều có thể tham gia vào khóa học ESL. Khóa học là được thiết kếvới một cách tiếp cận toàn diện tới Tiếng Anh.

Trong khóa học này, học viên sẽ học tập với một môi trường học kỉ luật được vận hành bởi hệ thống Sparta với phong cách dạy thân thiện từ các giáo viên.

Học viên sẽ có 4-5 lớp học 1:1 tập trung vào 4 kỹ năng chính (Nghe, Nói, Đọc, Viết) và 2 lớp học nhóm nhỏ (1 lớp học về phát âm, 1 lớp về speaking) để vận dụng các kỹ năng Tiếng Anh đã học dựa trên các hoạt động trong lớp. Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.

Chương trình ESL phù hợp với các học viên muốn học tập Tiếng Anh từ cơ bản hoặc muốn phát triển kỹ năng giao tiếp cho cuộc sống đời thường và công việc.

Cấp độ đào tạo

Sơ cấp (Cấp độ 0, 1, 2) – IELTS < 2.5
Trung cấp (Cấp độ 3, 4, 5) – IELTS 2.5 – 4.0
Cao cấp (Cấp độ 6 trở lên) – IELTS 4.0 trở lên

Thông tin chi tiết

Khóa học ESL ESL Intensive
Học xá Clark và Longlong
Thời lượng học Thời lượng học tập
(Bắt buộc 9H + Tùy chọn 2H)
Thời lượng học tập
(Bắt buộc 10H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc Lớp học 1:1 Speaking (1H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
Speaking (2H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
Lớp học nhóm Giao tiếp theo tình huống(1H)
Phát âm (1H)
Lớp học đặc biệt Tùy chọn Lớp học đặc biệt (2H)
Giờ Tự học Tự học (2H)
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H)
Tùy chọn Lớp học 1:8 (Giáo viên Mỹ) Giao tiếp (1H) (Chỉ áp dụng cho học xá Clark)
※Có thể tham gia sau 4 tuần học tập.

* Sau cấp độ 5, học viên sẽ học chuyên sâu và chú trọng hơn vào Tiếng Anh học thuật.