ESL / ESL Intensive

Mô tả chương trình:

ESL là chương trình đào tạo Tiếng Anh cho người có tiếng mẹ đẻ không phải là Tiếng Anh. Mục tiêu của khóa học là phát triển năng lực ngôn ngữ của học viên thông qua mô hình lớp một – một kết hợp kỹ năng nói với các kỹ năng khác.

Chương trình ESL của HELP là một chương trình chuyên sâu cho những học viên muốn tham gia nhiều hơn trong các lớp học thông qua việc khám phá nhiều chủ đề và tình huống đời thực để chuẩn bị cho những tình huống quốc tế.

Học viên ở mọi trình độ (Sơ cấp – Cao cấp) đều có thể tham gia vào khóa học ESL. Khóa học là được xây dựng với một cách tiếp cận toàn diện tới Tiếng Anh, học viên được củng cố, rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp từ cơ bản tới nâng cao (về Phát âm, từ vựng, ngữ pháp, cách diễn đạt, kỹ năng nghe hiểu-đọc hiểu).

Học viên sẽ có 4-5 lớp học 1:1 tập trung vào 4 kỹ năng chính (Nghe, Nói, Đọc, Viết) và 2 lớp học nhóm nhỏ (1 lớp học về phát âm, 1 lớp về speaking) để vận dụng các kỹ năng Tiếng Anh đã học dựa trên các hoạt động trong lớp. Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.

Chương trình ESL phù hợp với các học viên muốn học tập Tiếng Anh từ cơ bản hoặc muốn phát triển kỹ năng giao tiếp cho cuộc sống đời thường và công việc.

Chương trình gồm 9 cấp độ, từ cơ bản tới nâng cao, sau cấp độ 5, học viên sẽ học chuyên sâu với mục đích học thuật.

Cấp độ đào tạo:

Mọi trình độ.

Thông tin chi tiết:

Khóa học ESL ESL Intensive
Học xá Clark và Longlong
Thời lượng học Thời lượng học tập
(Bắt buộc 9H + Tùy chọn 2H)
Thời lượng học tập
(Bắt buộc 10H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc Lớp học 1:1 Speaking (1H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
Speaking (2H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
Lớp học nhóm Giao tiếp theo tình huống(1H)
Phát âm (1H)
Lớp học đặc biệt Tùy chọn Lớp học đặc biệt (2H)
Giờ Tự học Tự học (2H)
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H)

* Sau cấp độ 5, học viên sẽ học chuyên sâu và chú trọng hơn vào Tiếng Anh học thuật.