ESL – Business English

Mô tả chương trình

Chương trình Business English (Tiếng Anh Thương Mại) được xây dựng cho các đối tượng học viên muốn luyện tập và nhập vai mô phỏng các tình huống Thương mại thực tế như các chuyến công tác, các buổi họp, các buổi thuyết trình.

Trong khóa học này, học viên sẽ có 4 lớp học 1:1 tập trung vào 4 kỹ năng chính (Nghe, Nói, Đọc, Viết) với bối cảnh thương mại và 2 lớp học nhóm 1:4 để vận dụng các kỹ năng Tiếng Anh trong các tình huống mô phỏng thực tế (Thuyết trình, tranh luận, họp mặt, phỏng vấn…). Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.

Chương trình Business English phù hợp với các học viên mong muốn làm việc trong các công ty đa quốc gia hay tổ chức đa văn hóa

Cấp độ đào tạo

High Intermediate – High Advance (Cấp độ 6 – 9)

Thông tin chi tiết

Khóa học Business English
Học xá Clark
Giờ học Thời lượng học tập
(Bắt buộc 10H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc Lớp 1:1 Business Presentation (1H)
Business Writing (1H)
Discussion (1H)
Debate / ESL (1H)
Lớp nhóm Giao tiếp theo tình huống (1H)
Ngữ pháp + Thuyết trình (1H)
Lớp đặc biệt Tùy chọn Lớp đặc biệt (2H)
※Học viên ESL cần chọn học 1 Lớp học đặc biệt
Giờ Tự học Tự học (2H)
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H)